VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-05-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Klaas Wiesenekker
0
1
6
0
0
30
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage