VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-11-2021 20:00 uur


Extern
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Klaas Wiesenekker
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage