VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-05-2022 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Klaas Wiesenekker
0
2
0
2
3
0
0
2
0
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage