VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-10-2022 20:00 uur


Raadzaal
Griffier: Luuk Vos, loco-griffier
0
1
2
2
1
13
0
12
0
21
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage