VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-11-2022 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Eva Lemaier, tweede loco-griffier
1
1
2
2
11
0
7
7
0
10
8
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage