VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-04-2023 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Eva Lemaier, tweede loco-griffier
1
1
0
1
10
2
0
6
5
4
3
3
3
0
3
Voorzitter: Jan Bessembinders
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage