VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-09-2023 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Sandra Lenderink, griffier
1
1
0
1
37
0
2
2
0
6
5
0
8
13
9
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage