VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-02-2023 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Luuk Vos, loco-griffier
1
1
0
1
19
0
3
0
2
3
9
7
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage