VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-03-2023 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Luuk Vos, loco-griffier
1
1
1
1
29
0
Voorzitter: Bert Bosman
6
6
Voorzitter: Henry van Veldhuizen
7
25
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
3
3
0
9
28
1
7
Voorzitter: Henry van Veldhuizen
15
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage