VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-02-2024 20:00 uur


Raadzaal
0
1
1
1
1
Voorzitter: Magda Jansen-van Harten
Griffier: Sandra Lenderink, griffier
19
0
13
7
6
3
0
13
9
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage