VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 08-11-2022 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Jhony Stalman
Griffier: Eva Lemaier, tweede loco-griffier
0
1
2
1
1
17
0
10
3
4
7
5
6
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage