VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 17-01-2023 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Michel Hardeman
Griffier: Eva Lemaier, tweede loco-griffier
1
3
0
1
14
0
6
9
5
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage