VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 04-04-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
1
Voorzitter: Jan Bessembinders
Griffier: Eva Lemaier, tweede loco-griffier
3
1
1
4
0
6
5
2
4
3
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage