Burgemeester en Wethouders

Naam: Burgemeester en Wethouders

College van burgemeester en wethouders

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat uit de burgemeester en de drie wethouders. Samen vormen zij het dagelijkse bestuur van de gemeente. Zij hebben ieder hun eigen taakgebied. Het college van burgemeester en wethouders is een coalitie die gevormd wordt door de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en De Partij van de Arbeid (PvdA) en Groenlinks.

De gemeentesecretaris is secretaris en eerste adviseur van het college.