Griffie

Griffie

Logo van Griffie

Contact informatie

E-mailadres:
griffie@woudenberg.nl
Contact informatie:

Bezoekadres
Parklaan 1
3931 KK Woudenberg

Postadres
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

T: 14 033

De raadsgriffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Ook inwoners van Woudenberg kunnen een beroep  doen op ondersteuning, u kunt de griffie bijvoorbeeld vragen stellen over vergaderstukken of u helpen bij de voorbereiding in het geval u wilt bijdragen aan een openbare raadsvergadering.

Leden