Naam: Griffie

griffie@woudenberg.nl

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. De raadsgriffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen, inclusief de verspreiding van de daarvoor benodigde stukken. Ook inwoners van Woudenberg kunnen een beroep doen op de griffie. Bijvoorbeeld wanneer u iets wilt vragen over vergaderstukken of wanneer u wilt inspreken tijdens een raadscommissievergadering.

Contact

Bezoekadres
Parklaan 1
3931 KK Woudenberg

Postadres
Postbus 16
3930 EA Woudenberg

T: 14 033

E-mail

griffie@woudenberg.nl

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens