Henry van Veldhuizen

Henry van Veldhuizen

Foto van Henry van Veldhuizen

Contact informatie

Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 29 mei 2020 tot: Functie: Raadslid
Logo van Raadscommissie
Commissie: Raadscommissie Periode: van: 29 mei 2020 tot: Functie: Commissielid
Logo van Staatkundig Gereformeerde Partij
Fractie: Staatkundig Gereformeerde Partij Periode: van: 29 mei 2020 tot: Website: woudenberg.sgp.nl Functie: Raadslid