Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Informatiebijeenkomst, 12 september 2023 20:00:00

Algemene vergader informatie

Beeldvorming Participatie

Een gesprek over de rol van de raad bij burgerparticipatie. Hoe verhouden de uitkomsten van participatie zich met de besluitvormende rol van de raad? Wat vindt de raad een zorgvuldig proces? Verschilt dat bij de verschillende rollen die de overheid heeft? Langs de lijn van dilemma’s en een casus (Jongerenontmoetingsplaats) verkennen we deze beeldvorming burgerparticipatie. De uitkomsten van het gesprek vormen een start voor het vormen van nieuw beleid. Zoals met de raad is besproken op 16 mei is dit de eerste bijeenkomst vanuit de startnotitie burgerparticipatie. De projectleider/kwartiermaker Diane Bergman begeleidt het gesprek. 

Deze bijeenkomst is openbaar. U kunt deze als toehoorder vanaf de publieke tribune bijwonen.

Datum:
12 sep. 2023, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen