Gemeentebestuur

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en de 15 raadsleden worden iedere vier jaar gekozen door de inwoners van Woudenberg. Na de verkiezingen benoemt de raad de wethouders die samen met de burgemeester het college vormen. De wethouders zijn geen lid van de raad.

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Het college zorgt voor de uitwerking en de uitvoering van dat beleid, de gemeenteraad controleert de uitvoering. De burgemeester is voorzitter van de raad.

Wilt u uw mening geven in een commissie of raadsvergadering? De mogelijkheid bestaat om in te spreken. Neem hiervoor contact op met de griffie.