Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadscommissie, 22 juni 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadscommissievergadering 22-06-2021 Jaarrekening & Kadernota (oordeelsvormend).
Locatie          : de aula van de begraafplaats | Henschoterlaan 44 | Woudenberg
Aanvang       : 19.30 uur
Meeluisterlink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY0MTcyMzEtOTQxNS00ZjRhLWE4MGUtNThkNWYwNjQ3YjZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cca2ba1-eceb-409d-8f1a-5c8f91d772e3%22%2c%22Oid%22%3a%22d5d86ef3-1732-4ae9-bc39-29e3c35519ad%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Datum:
22 jun. 2021, 19:30
Locatie:
Extern

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Extern