Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 26 november 2020 20:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering 26-11-2020 |  20:00 uur in de aula van de begraafplaats | Henschoterlaan 44 | W'berg. 

Meeluisteren: deze optie bevindt zich nog in een testfase, maar als het goed is dan kunt u deze vergadering meeluisteren door op deze link te klikken (er is alleen geluid): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJlMWNlOWMtYWMwZi00MDIwLTllZDktYWY5YmM3NjkxOGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229cca2ba1-eceb-409d-8f1a-5c8f91d772e3%22%2c%22Oid%22%3a%22d5d86ef3-1732-4ae9-bc39-29e3c35519ad%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Datum:
26 nov. 2020, 20:00
Locatie:
Extern

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Extern